Pressmeddelanden

2017-01-23 – Granen Fastighetsutveckling har anställt Magnus Tamreus som Affärsområdeschef Fastighetsutveckling – (länk till PDF)

2017-01-18 – Granen Fastighetsutveckling har anställt Peter Zonabend som VD – (länk till PDF)