Granen utvecklar bostäder i Huvudsta

Granen har tecknat markanvisningsavtal i Solna/Huvudsta. Avsikten är att planlägga för ny bostadsbebyggelse omfattande minst 11.000 kvm ljus BTA bostäder. Bebyggelsen kommer att utvecklas mot en sluten kvartersstruktur med stadskvaliteter.

huvudsta