Granen förvärvar handelsfastighet av Bergendahls

Granen har köpt en handelsfastighet i Fjälkinge norr om Kristianstad av Bergendahls. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 11 000 kvadratmeter och i transaktionen ingår även den obebyggda grannfastigheten med en areal om cirka 12 hektar. Inför försäljningen har EKO, dotterbolag till Bergendahls, tecknat ett 15-årigt hyresavtal. EKO i Fjälkinge är en starkt etablerad handelsplats i nordöstra Skånes handelscentrum Kristianstad. EKO har bedrivit handelsverksamhet på fastigheterna sedan 1964. Handelsplatsen besöks årligen av cirka en miljon kunder.

– Vi ser en stor potential i EKO Fjälkinge och räknar med att tillsammans med den nye fastighetsägaren kunna bygga vidare på den positiva utveckling butiken uppvisat de  senaste åren, säger Peter Lund, koncernchef på Bergendahls.

– Vi är mycket glada över vår första affär med Bergendahlsgruppen och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete. Förvärvet kompletterar Granens befintliga bestånd av handelsfastigheter, där vi sedan tidigare har starka varumärken som Systembolaget, ICA, Axfood och Coop. Granens förvaltningsportfölj uppgår idag till cirka 143 000 kvadratmeter och vi fortsätter att bygga upp portföljen med starka handelslägen säger Per Arwidsson, VD och ägare till Granen.

NAI Svefa, Swedbank Corporate Finance och Setterwalls har varit säljarens rådgivare i affären. Linklaters var Granens rådgivare i affären.

fjalkinge

För ytterligare information:

Per Arwidsson, Granen, VD och ägare, e-mail: per.arwidsson@granen.se, Tel: 08-545 67 300