Granen har anställt Peter Zonabend som ny VD

Peter Zonabend

Granen Fastighetsutveckling har anställt Peter Zonabend som VD. Anställningen är ett ytterligare led i bolagets arbete att förstärka ledningen och genomföra en långsiktig och kontrollerad expansion och successionsplanering efter att Per Arwidsson lämnar som VD men kvarstår som operativ styrelseordförande.

”Jag är mycket nöjd över att vi har lyckats rekrytera Peter Zonabend som VD till Granen. På det här sättet uppnår vi två delmål; vi får en person med gedigen sund strategisk kompetens med stark erfarenhet från entreprenörsdrivna bolag som gillar vår företagskultur, samtidigt som min önskan om en mindre operativ roll i bolaget framöver kan ta form på ett ordnat sätt. Med vår starka finansiella ställning kan vi nu satsa full fart framåt inom både fastighetsutveckling och förvaltning”, säger Per Arwidsson, styrelseordförande för Granen Fastighetsutveckling.

”Mina uppgifter är bland annat att fortsätta utveckla Granens handelsfastighetsbestånd samtidigt som vi satsar vidare på vår bostadsproduktion”, säger Peter Zonabend.

Peter Zonabend är för närvarande VD för Victoria Investment Group Ltd, inom vilken sfär han har verkat som VD de senaste sju åren och har därutöver ett flertal styrelseuppdrag. Han var dessförinnan verksam som advokat på Fylgia. Peter Zonabend har bl.a. en LLM och Ek. kand från Stockholms Universitet samt en EMLE.