Granen Fastighetsutveckling har anställt Maria Björkling

Granen Fastighetsutveckling har anställt Maria Björkling som Affärsutvecklare och Hållbarhetsansvarig.

”Vi är mycket glada över att Maria Björkling börjar hos oss. Maria Björkling kommer bl.a. driva flera projekt inom digitalisering och även fokusera på vårt hållbarhetsarbete. Vi har en klar ambition att bli ett grönt digitalt fastighetsbolag och Maria Björkling kommer leda det arbetet”, säger Peter Zonabend, VD.

Maria Björkling har tidigare varit ekonomichef för Turebergs Construction och Metrolit Byggnads. Maria Björkling börjar den 1 september.

maria-bjorkling