Våra Fastigheter

Granens förvaltningsportfölj består av ca 100 fastigheter. Portföljen har sin bas i handelsfastigheter för dagligvaruhandel, där Systembolaget är största hyresgäst och finns representerade med butiker i cirka 70 av våra fastigheter. Inom beståndet finns också ett stort antal livsmedelsbutiker, med hyresgäster som ICA, Coop, Axfood, Bergendahls mfl, men även kontorslokaler och ytor för övrig handel och service.

Nedan är en karta skapad i Google Maps över våra fastigheter. Den går även att se här på Google Maps.