Service- och felanmälan

Ärendeinformation

Genom att anmäla serviceanmälan i formuläret nedan säkerställer du snabbast möjliga återkoppling från våra fastighetstekniker.

OBS! Akuta ärenden skall ALLTID anmälas på telefon 010-155 96 89.

Felanmälan formulär