Brf Högdalstorget

Om Brf Högdalstorget 1 och 2

134 lägenheter (52+82)
Byggtid Juli 2011 – Januari 2014
Delad entreprenad

Ladda ner PDF här

För att rekvirera ett fysiskt exemplar, vänligen kontakta Granen på info@granen.se