Granen Bostad

Välkommen till Granen Bostad

Som bostadsbyggare har vi ett ansvar större än att bara bygga hus. de grundvärderingar som präglar vårt tänkande kring stadsbyggnad har vi med oss i alla våra utvecklingsprojekt, oavsett om vi utvecklar och bygger för egen förvaltning eller om vi lämnar över till brf.

Vi är övertygade om att vi måste agera i samverkan för att kunna skapa harmoniska helheter i våra livsmiljöer. Vi strävar efter att låta den gamla byggmästartraditionens kvalitetstänkande och yrkesstolthet möta nutidens krav i bostadsbyggandet.

Vi vill skapa byggnader och miljöer där människor ska leva, trivas och må bra i generationer framöver. Det är därför nödvändigt att vi som bostadsutvecklare tar ansvar för att gestalta, inte bara byggnaderna men också funktionerna och utrymmena mellan husen.