Sorgenfri

Om Sorgenfri

Sorgenfri är ett av Malmös största stadsutvecklingsprojekt och utbyggnaden av de norra delarna omfattar totalt runt 2500 nya bostäder. Med sitt centrala läge och spännande kombination av industriellt arv och kreativa verksamheter, har området stora möjligheter att utvecklas till en unik stadsdel. Granen äger två fastigheter i området som planeras för bostäder, kv Brännaren och kv Smedjan

Mer info

Läs mer på länken nedan