På Granen är vi övertygade om att genomtänkta livsmiljöer gör det lättare att leva livet fullt ut. Vårt hantverk är att lyssna och ta vara på människors behov och platsers möjligheter. Sen skapar vi en helhet där människor kan bo, leva och trivas tillsammans.

Nyheter & press

Granen utökar sitt handelsfastighetsbestånd

Granen utökar sitt bestånd av handelsfastigheter genom att förvärva fastigheten Flaket 10 på Vallgatan 30... Läs mer

Granen köper handelsfastighet av Bergendahls

Granen har köpt en handelsfastighet i Fjälkinge norr om Kristianstad av Bergendahls. Fastigheten har en... Läs mer

Granen köper fastigheter i Stenungsund

Granen förvärvar två fastigheter av Stenungsön Förvaltning AB. Fastigheterna är belägna i handelsområdet Strandplan i... Läs mer