MER ÄN BARA HUS

Vår ambition är att Du som kund eller affärspartner till oss alltid ska känna att Du blir väl omhändertagen och att vi på Granen alltid ska leverera bra produkter.
Granen_Bostad_white-logo

Granen har ambitionen att delta i stadens framväxt genom att utveckla och låta genomföra nybyggnation för flerbostadshus, såväl för bostadsrätt som egen förvaltning.

Granen_logo_handelsfast_white-logo

Granen äger och förvaltar fastigheter i både större och mindre orter spridda över landet. Förvaltningsportföljen har sin bas i handelsfastigheter för dagligvaruhandel, men i beståndet finns även kontorslokaler och ytor för övrig handel och service.